2021

Voor velen was het een jaar om snel te vergeten. Voor velen was het een jaar van groei, ontwikkeling. 2021 was voor mij vooral een jaar van ontdekking, groei en stabiliteit. Het was een goed jaar met een uitdagende, interessante opdracht bij de gemeente Amsterdam vol verandermanagement, informatiemanagement en leermomenten. Niet alles is gelukt in 2021, maar ook daar haal ik positieve energie uit onder het mom van “het is jammer, maar ik ben ik blij dat ik het heb geprobeerd en ook van heb geleerd”. En goede dingen ook: laat ik daar duidelijk over zijn.

2021 was een jaar van continu aanpassen, continu veranderen. Mede door gebrek aan toekomstperspectief en/of visie zijn we beland in de wereld van de korte termijn. Zoals Peter Pannekoek (is het nou Panne- of Pannenkoek…) tijdens zijn Oudejaarsconference aanstipte, wordt vooral gekeken naar het resultaat, dat éne moment en nauwelijks meer naar het proces, waardoor je een wereld creëert dat vaart op het moment en dus: korte termijn. Voor een verandermanager lijkt het een zegen (veel werk dus). Echter: om goed te kunnen veranderen is tijd nodig, draagvlak en een visie, een toekomstperspectief. De welbekende stip op de horizon is echter nu vooral met een vaag gevoel een richting uitgaan waarvan wordt gedacht de juiste te zijn, hopend op een gids met goed richtingsgevoel. Ik zie dat anders. Ik zie verandering niet als een proces, een traject dat opgezet moet worden om de organisatie op een andere manier te laten werken. Ik zie verandering als een systeem binnen de organisatie. Een blijvend mechanisme dat een onderdeel is geworden van de operatie waar continu wordt gespiegeld, geëvalueerd en bijgestuurd daar waar nodig. Een organisatie dat uit gaat van expertise waar management faciliteert. Een tijd als deze maakt eens te meer duidelijk dat continu veranderen niet langer een optie is, maar een noodzaak. Wat dat betreft, zal ook 2022 een jaar van continu aanpassen worden en ik voorspel dat dit vanaf nu altijd zo blijft. Niet alleen door de Coronacrisis, maar ook omdat digitale transformatie, innovatie een versnelling heeft gekregen voor zover het al niet hard ging. De wereld verandert continu, dus ook de mogelijkheden, de kansen, je strategie en daarmee je organisatie, de processen, producten, diensten, informatievoorzieningen, ICT etc.

In een tijd als deze merk je ook hoe belangrijk het is om goede mensen om je heen te hebben. Dan heb ik het niet alleen over vakkennis in combinatie met soft skills, maar vooral over welwillendheid, klaar staan voor een ander, onbaatzuchtig. I’m blessed, zoals de Amerikanen zeggen, ik tel mijn zegeningen. Ik ben dan ook dankbaar omringd te zijn met welwillende, onbaatzuchtige mensen die voor mij klaar hebben gestaan toen ik ze hard nodig had. En ik hoop dat meer mensen zich bewust zijn van het feit dat goede mensen zich ook buiten je netwerk voortbewegen en dat deze goede mensen soms ook een kans, een duwtje, een steun in de rug kunnen gebruiken van iemand buiten hun netwerk. Als we het dan toch over voornemens hebben – ja, ik begin er nu over – dan is dat een voornemen van MTH Consulting. Als hulp gevraagd wordt, ook door hen buiten ons netwerk, dan gaan we zeker kijken hoe we deze hulpvraag kunnen beantwoorden. Daarmee bedoel ik niet: “Bedankt voor je reactie. U zult spoedig van ons horen” of een grote Batman lamp met MTH erop. Nee. U vraagt, wij bellen. Ook zal MTH Consulting actief op zoek te gaan. Graag wil MTH Consulting meewerken met en/of bijdragen aan mooie initiatieven.  Geheel in lijn met de filosofie van MTH Consulting: De wereld veranderen begint bij jezelf.

Dat gemeld hebbende, rest mij niets anders dan iedereen een voorspoedig, succesvol, maar vooral gezegend en verbeterend 2022 te wensen.